Wednesday, 23 November 2016

Pertahankan keMELAYUAN..

Kenapakah di dalam sebuah Negara yang semua ke 9 Rajanya berbangsa Melayu;

Perdana Menteri dan Timbalannya, Melayu;

Banyak Menteri terdiri dari bangsa Melayu;

Semua Menteri Besar dan Tiga Ketua Menteri juga Melayu;

Pegawai Tinggi kerajaan dan Ketua-Ketua jabatan ramai Melayu;

Banyak pemimpin dan tenaga pelajar di universiti-universiti kerajaan terdiri dari bangsa Melayu;

Pegawai Daerah, Penghulu Mukim dan Ketua Kampung kebanyakannya Melayu;

Ketua dan Pegawai Angkatan Bersenjata, Polis dan Tentera, dikuasai oleh Melayu.

Tetapi pemimpin MELAYU terus melaung laungkan selamatkan MELAYU?
Selamatkan MELAYU dari apa?

Apakah sebabnya?

No comments: